Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Badminton Club Lieshout heeft van haar leden. Indien u lid wordt/bent van Badminton Club Lieshout, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

Badminton Club Lieshout verwerkt adresinformatie en persoonsgegevens over u omdat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Dit gaat over:

 • Voor en achternaam, incl. voorletters
 • Geboortedatum en geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer(s) en bondsnummer
 • Lid sinds en status van het lidmaatschap
 • IBAN bankrekeningnummer
 • AVG melding

Waarom wij deze gegevens nodig hebben:

 • Om onze administratie te kunnen voeren
 • Om in contact te kunnen komen met u als lid
 • Om u te kunnen informeren over onze activiteiten: de penningmeester stelt een lijst van de deelnemende leden ter beschikking aan (bestuurs)leden die een activiteit organiseren, met enkel de relevante gegevens
 • Om nieuwsbrieven/nieuwmails te kunnen versturen
 • De relevante gegevens worden beschikbaar gesteld aan de teamleden voor team-overleg
 • Voor het afhandelen van uw betalingen, waaronder lidmaatschapsgeld
 • Een bestuurslid controleert jaarlijks vóór de ALV of er jubilarissen te huldigen zijn (huldiging bij 25, 40 of 50 jaar lid)

Hoe worden de gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld met behulp van een aanmeldingsformulier. Het ingevulde aanmeldingsformulier gaat naar de penningmeester. De penningmeester verwerkt de aanmeldingsformulieren digitaal in een Excel sheet.

Wie beschikt over uw gegevens?

Het door u gekozen bestuur beschikt over bovenstaande gegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren.

Badminton Club Lieshout zal uw gegevens voor de duur van uw lidmaatschap bewaren en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook na afloop van uw lidmaatschap blijven deze gegevens in onze administratie. Indien u dat wenst en kenbaar maakt, zullen we deze verwijderen. Badminton Club Lieshout verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van onze eigen administratie en informatieverstrekking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Wijziging in gegevens.

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering sturen naar secretariaat@badmintonclublieshout.nl. U krijgt hiervan zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging terug. De verwerking in de administratie door de penningmeester gebeurt binnen 1 maand na de melding van het lid. De penningmeester maakt een aantekening in het verwerkingsregister. In geval van een onverwachte vraag of actie wordt deze in het bestuur besproken en tot gepaste actie besloten: de doelstelling van de AVG staat hierbij altijd voorop.

Website en Social Media.

Badminton Club Lieshout heeft een eigen website (www.badmintonclublieshout.nl). En bevindt zich op social media. Wij gebruiken geen cookies. Door middel van foto’s op de website en social media doen wij verslag van onze activiteiten. Voor het gebruik van deze foto’s hebben wij uw schriftelijke toestemming gevraagd.

Beveiliging.

Badminton Club Lieshout neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Om misbruik door derden te voorkomen zullen wij in email berichten aan leden altijd de functie bcc gebruiken, zodat uw emailadres niet door derden gelezen kan worden.

 

De “Privacyverklaring” kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.