Redactie De Kijk Op...

De Kijk Op… is het verenigingsblad van Badminton Club Lieshout.

De Kijk op… verschijnt ongeveer 6 keer per jaar

 

Redactie

Niels Dirven - Eindredactie

Jos Kluijtmans - Lid

Martijn Junggeburth - Lid

 

Kopijadres

De Kijk op …

Dorpsstraat 79

5737 GB Lieshout

Email  dekijkop@badmintonclublieshout.nl