Gedragscode

Bij Badminton Club Lieshout vinden wij een veilige omgeving voor iedereen die komt sporten zeer belangrijk.

Hierom hebben wij naast ons integriteitsbeleid ook een gedragscode, deze code geldt voor iedereen die op de een of andere manier vast of tijdelijk betrokken is bij Badminton Club Lieshout.

Regels van respect

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
 • Wij schelden elkaar niet uit;
 • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;
 • Fysiek geweld staan wij niet toe;
 • Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’;
 • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden;
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie;
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten.

Gedragsregels 'begeleiders in de sport'

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. 

Deze gedragsregels hebben wij opgenomen in ons integriteitsbeleid

Gedragsregels 'ouders in de sport'

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier badmintont. Daar zorgt niet alleen de trainer of de coach voor, maar jij als ouder ook. Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de kant of aanwijzingen roept vanaf de tribune. Of wanneer je het alleen maar hebt over winnen.

Kinderen willen maar één ding: sporten met plezier en met vrienden.

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen liever meedoen met een verliezend team dan niet aan de beurt komen en op de bank zitten van een winnend team. Als ze plezier hebben, blijven ze sporten. Iedereen doet mee en komt aan de beurt, ook in badminton.

Ouders kunnen het voor alle kinderen leuk houden door positief aan te moedigen en het coachen over te laten aan de coach.

Hieronder gedragsregels voor ‘ouders in de sport’

 • Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier badminton speelt, niet voor jouw plezier;
 • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid;
 • Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel;
 • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen;
 • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen;
 • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies;
 • Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
 • Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf het team begeleiden.
 • Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.