Continuïteitscommissie

Indien het bestuur van de club vanwege ontstentenis of belet niet in staat is om volgens de in de statuten gestelde voorwaarden de club te kunnen besturen wordt de continuïteitscommissie ingezet.

Deze heeft als taak zo snel als mogelijk/redelijk een ALV te organiseren om

In het geval van belet: Een tijdelijk bestuur aan te wijzen.

In het geval van ontstentenis: Een nieuw bestuur aan te wijzen.

 

De Continuïteitscommissie bestaat uit:

Martijn Junggeburth

Jan Legters