Jaarvergadering bij Badminton Club Lieshout

Ingediend door Stan op zo, 01/28/2024 - 20:32
Diony Janssen wordt tijdens de komende ALV door het bestuur voorgedragen als nieuwe secretaris van Badminton Club Lieshout

Diony Janssen wordt tijdens de komende ALV door het bestuur voorgedragen als nieuwe secretaris van Badminton Club Lieshout

 

Op 23 februari 2024 zal het bestuur van Badminton Club Lieshout weer openheid van zaken geven. Dan zullen ze het gevoerde beleid van het afgelopen jaar toelichten én de plannen voor komend jaar ontvouwen. Naast de financiële gegevens zal er ook plaats zijn voor toelichtingen op de behaalde resultaten in de competities waaraan de vereniging deelneemt. Tijdens de vergadering zal ook afscheid genomen worden van secretaris Ria Donkers, die na ruim 10 jaar trouwe dienst afscheid van het bestuur neemt.

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 23 februari 2024 houdt Badminton Club Lieshout weer haar Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering zal het bestuur van de vereniging inzicht geven in alle activiteiten die afgelopen jaar zijn ontplooid én inzicht geven in het beleid dat gevoerd is. Dat doen zij aan de hand van diverse verslagen: verslagen van het secretariaat, van de competitieleiding, van de website, van de financiën, van het clubblad “De Kijk Op …”, etc. etc. Op die wijze deelt het bestuur het gevoerde beleid met de leden met als doel om daar samen over te praten en het beleid te bediscussiëren.

 

Alleen voor leden

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is hét podium waar de verenigingsleden met het bestuur in discussie kunnen gaan over het te voeren beleid en de te ondernemen activiteiten. Vanwege dit doel en het vertrouwelijke karakter is de bijeenkomst enkel voor leden toegankelijk En voor de wettelijke vertegenwoordiger van een lid jonger dan 18 jaar). Aanvang van deze Jaarvergadering is 20:00 uur en plaats van handeling is een vergaderzaal in het Dorpshuis in Lieshout. Na afloop van de vergadering zullen er nog volop mogelijkheden zijn om na te praten bij een consumptie aan de bar, waarvoor het bestuur alle deelnemers aan de ALV uitnodigt.

 

Geen jubilarissen, wel afscheid

Normaal wordt de ALV, naast de wettelijke plichtplegingen, gebruikt om jubilarissen in het zonnetje te zetten: dit jaar heeft de vereniging echter geen leden die exact 25, 40 of 50 jaar lid zijn en kan er dus niemand in het zonnetje gezet worden. Wél zal dat gebeuren bij Ria Donkers. Zij zal bedankt worden voor (ruim) 10 jaar “trouwe dienst” als secretaris in het bestuur van de vereniging. Ria heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn waardoor haar zittingstermijn automatisch eindigt. Ter vervanging draagt het bestuur Diony Janssen voor als opvolger: zij heeft zich kandidaat gesteld voor de vrijkomende post.